AUDYTY CHMUR OBLICZENIOWYCH

W ramach naszych usług prowadzimy audyty chmur obliczeniowych pod kątem wymagań KNF.

STRONA GŁÓWNA | AUDYTY CHMUR OBLICZENIOWYCH


Nasza usługa ma na celu przygotowanie Klienta do przyjęcia zasad określonych w Komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. poprzez ocenę zgodności z niezbędnymi i aktualnymi wymaganiami. W toku realizacji usług weryfikujemy funkcjonujące u Klienta rozwiązania i procedury określając stopień realizacji poszczególnych wymagań wynikających z Komunikatu. Zapewniamy stały dostęp do aktualnego stanu oceny zgodności wykorzystywanego rozwiązania chmurowego z Komunikatem.

Audyt chmury obliczeniowej: