KARIERA

Dołącz do specjalistów.

STRONA GŁÓWNA | KARIERA


W związku z dynamicznym rozwojem Auraco sp. z o.o. możemy poszukiwać nowych pracowników i współpracowników. Jeżeli jesteś zdeterminowana/y na odniesienie sukcesu i chcesz się rozwijać w nowoczesnej firmie to zapraszamy do aplikowania do naszej firmy.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w przypadku przesłania CV i LM będzie Auraco sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją na stanowisko Młodszego specjalisty ds. ochrony danych osobowych oraz w celu kontaktu z wybranymi kandydatami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. art. 221 Kodeksu Pracy, art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest pozyskanie pracowników o właściwych kwalifikacjach. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie danych uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane osobowe podane na potrzeby niniejszej rekrutacji zostaną usunięte niezwłocznie po jej zakończeniu.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; •sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

  AURACO sp. z o.o. tel.: (22) 207 21 87 e-mail: kontakt@auraco.pl