KONTAKT

Jesteśmy otwarci na potrzeby Klientów z zakresu ochrony danych osobowych.

STRONA GŁÓWNA | KONTAKT

Zadzwoń lub napisz do nas
tel.: (22) 207 21 87
fax: (22) 207 22 65
e-mail: kontakt@auraco.pl
Odwiedź nas
Siedziba:
ul. Solec 81B lok. 73A
00-382 Warszawa
Kontakt dla mediów
Łukasz Onysyk
tel.: +48 535 999 739
e-mail: lukasz.onysyk@auraco.pl

AURACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-382), przy ulicy Solec 81B/73A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000516759, NIP 7010432590, REGON 147331088, kapitał zakładowy: 80 000,00 zł.