PARTNERZY

Poznaj naszych Partnerów.

STRONA GŁÓWNA | PATRTNERZY


W zakresie spraw prawnych i podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych) AURACO sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności współpracuje z Kancelarią Prawniczą Andrzej Gotfryd z siedzibą w Jaśle i Oddziałami w Warszawie i Rzeszowie (www.gotfryd.pl).

Głównymi obszarami praktyki Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd są przede wszystkim:

Prawo gospodarcze (m.in.):
Prawo spółek handlowych,
Prawo konkurencji,
Postępowania rejestrowe,
Transakcje fuzji i przejęć,
Umowy w obrocie gospodarczym,
Prawo własności intelektualnej.
Prawo podatkowe (m.in.):
Podatek dochodowy od osób prawnych,
Podatek VAT,
PCC i podatki lokalne,
Podatek dochodowy od osób fizycznych,
Międzynarodowe prawo podatkowe,
Postępowanie podatkowe,
Prawo karne skarbowe.

W Kancelarii działa ponadto Zespół Prawa Pracy, który świadczy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także Zespół Prawa Konkurencji doradzający w obszarze prawa antymonopolowego, prawa pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria zapewnia dodatkowo swoim Klientom pomoc prawną w zakresie prawa europejskiego, w szczególności unijnego prawa konkurencji, prawa podatkowego, prawa spółek oraz prawnych regulacji działalności gospodarczej. Usługi doradztwa prawnego w dziedzinie prawa własności intelektualnej obejmują zarówno prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, jak też prawo komputerowe i regulacje związane z nowoczesnymi technologiami komunikacji.

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle, ul. Kościuszki 61
Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle, ul. Kościuszki 61.

Indywidualne, praktyczne podejście do spraw prawnych i specyfiki działalności gospodarczej Klienta, to podstawowe założenia kompleksowej obsługi prawnej. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawno-podatkowego, w tym zapewnia stałą obsługę prawną dla ok. kilkudziesięciu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.