WSPARCIE OD AURACO

ochrona danych osobowych, audyty, IOD, szkolenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 dokumenty-jasne

AUDYTY

Audyty zgodności przetwarzania danych osobowych.

rece-jasne

IOD

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

szkolenie-jasne

SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

 

BLOG AURACO

2019-04-02

RODO – WYROK SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R.

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 grudnia 2018 r.
IV P 364/18 – Jeden z pierwszych wyroków rozstrzygających o zasadności podpisania dokumentów z zakresu ochrony danych przez pracownika.
W sentencji wyroku znajdziemy uznanie powództwa oraz zasądzenie kosztów od pozwanej Spółki (pracodawcy).
Pracownik wniósł powództwo tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie było niepodpisanie przez pracownika dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych.
W …

 

Doradzimy w jaki sposób chronić dane osobowe uwzględniając istotne procesy biznesowe.

Ochrona danych osobowych nigdy nie będzie już problemem.