WSPARCIE OD AURACO

ochrona danych osobowych, audyty, ABI, szkolenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 dokumenty-jasne

AUDYTY

Audyty zgodności przetwarzania danych osobowych.

rece-jasne

ABI

Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.

szkolenie-jasne

SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

BLOG AURACO

16 lipca 2016 r.

Privacy Shield

Koniec niepewności co do warunków legalnego transferu danych osobowych do USA! Mamy konsensus. Po burzliwych obradach Komisja Europejska przyjęła decyzję wdrażającą porozumienie zawarte pomiędzy USA, a Unią Europejską w sprawie nowego rozwiązania pozwalającego na transfer danych osobowych za ocean (Privacy Shield). Z zadowoleniem przyjmujemy wieści o podpisaniu umowy precyzującej zasady przekazywania danych. Jest to krok milowy ku zapewnieniu maksymalnej realizacji praw i wolności obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Doradzimy w jaki sposób chronić dane osobowe uwzględniając istotne procesy biznesowe.

Ochrona danych osobowych nigdy nie będzie już problemem.