AUDYTY RODO

W ramach naszych usług prowadzimy audyty danych osobowych.

Audyt stanowi zespół działań mających za zadanie weryfikację procesów przetwarzania danych osobowych. Metodologia przeprowadzania audytu została oparta o wieloletnie doświadczenie zespołu Auraco zdobyte podczas kilkuset przeprowadzonych do tej pory projektów audytowych.

Audytorzy w trakcie swojej pracy kierują się nie tylko wymaganiami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ale również wytycznymi, według jakich przeprowadzona jest kontrola UODO oraz kodeksami dobrych praktyk opracowanych dla poszczególnych branż. Efektem finalnym jest raport zawierający opis procesu przetwarzania danych wraz ze wskazaniem wykrytych uchybień  z propozycją zaleceń, pozwalających na zapewnienie legalności przetwarzania danych osobowych.

Audyt dane osobowe:


audyt04.01

Po przeprowadzeniu audytu zostaną przygotowane:


  • Raport zawierający opis procesów przetwarzania danych oraz informacje o wykrytych uchybieniach (niezgodności z RODO) wraz z propozycją zaleceń,
  • Analiza ryzyka,
  • Rejestr kategorii czynności przetwarzania,
  • Umowy powierzenia z podmiotami zewnętrznymi przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora danych,
  • Wniosek o powołanie / odwołanie Inspektora Ochrony Danych,
  • Komplet dokumentacji z ochrony danych osobowych (m.in. Polityki Ochrony Danych),
  • Niezbędne procedury.