BLOG

Dowiedz się co jest naprawdę ważne.

Czy właściciel wypożyczalni sprzętu narciarskiego, może od nas żądać kserokopii lub pozostawienia dowodu osobistego w zamian za sprzęt?

Ferie zimowe wystartowały, wielu z nas spędzi je w górach, aby móc doświadczyć białego szaleństwa na stokach. Niestety od wielu lat wypożyczalnie nie zmieniły swoich praktyk i nadal proszą nas o dowód osobisty, w celu kserowania, bądź pozostawienia w zastaw w zamian za wypożyczenie sprzętu. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem wypożyczalnia nie może tego od nas wymagać!

Prezes UODO przestrzega, aby w zastaw nie zostawiać dowodów osobistych ani innych dokumentów potwierdzających tożsamość, jak np. jak paszport, prawo jazdy czy legitymacja szkolna lub studencka.

Właściciel wypożyczalni, nie może uzależnić wypożyczenia sprzętu od zostawienie dowodu „w zastaw” albo też poprzez jego skserowanie. Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, nikt nie ma prawa żądać od nas pozostawienia dowodu osobistego w zastaw. Takie działania są naruszeniem obowiązującego prawa. Co więcej, przewidziana jest za nie kara pozbawienia wolności do jednego miesiąca lub kara grzywny.

Właściciel wypożyczalni może żądać okazania dokumentu ze zdjęciem w celu sprawdzenia wiarygodności danych osobowych, które mu przekazaliśmy, ale nie może żądać od nas pozostawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu który potwierdza naszą tożsamość.

Żądać okazania dowodu osobistego może od nas:

 • funkcjonariusz Policji
 • pracownik inspekcji handlowej w ramach kontroli
 • pracownik kontroli skarbowej w ramach kontroli skarbowej
 • pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas kontroli
 • funkcjonariusz Straży Granicznej
 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
 • funkcjonariusz Służby Więziennej
 • pracownik ochrony osób i mienia
 • strażnik leśny
 • osoby działające w imieniu zarządcy drogi

Pamiętajmy, że tracąc kontrolę nas swoimi danymi, możemy stać się ofiarami oszustów. Jeżeli nasz dowód trafi w niepowołane ręce, złodziej może np.:

 • wynająć mieszkanie,
 • wypożyczyć samochód,
 • wziąć telefon w abonamencie,
 • wykonać zakupy na raty,
 • wziąć pożyczkę lub kredyt.

O wyłudzeniu, które dokonane zostało za pomocą naszego dowodu, dowiemy się dopiero wtedy, kiedy otrzymamy wezwanie do zapłaty, telefon z firmy windykacyjnej lub odwiedzi nas komornik.

Źródła :

https://uodo.gov.pl/pl/138/1307

https://www.zadluzenia.com/dokument-tozsamosci-a-dokument-potwierdzajacy-tozsamosc/