BLOG

Dowiedz się co jest naprawdę ważne.

UODO vs NSA: DANE KANDYDATÓW DO PRACY MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE PRZEZ 3 LATA

auraco, wyrok, sąd, rodo, gdpr, uodo, puodo, rotacja, hr

Przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni, było niezwykłym problemem dla administratorów. Dotychczasowe wytyczne, w tym stanowisko UODO, wskazywały, iż należy je usuwać po zakończeniu konkretnego procesu rekrutacji. Niedawne orzeczenie NSA postawiło jednak precedensową tezę.