BLOG

Dowiedz się co jest naprawdę ważne.

UODO vs NSA: DANE KANDYDATÓW DO PRACY MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE PRZEZ 3 LATA

auraco, wyrok, sąd, rodo, gdpr, uodo, puodo, rotacja, hr

Przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni, było niezwykłym problemem dla administratorów. Dotychczasowe wytyczne, w tym stanowisko UODO, wskazywały, iż należy je usuwać po zakończeniu konkretnego procesu rekrutacji. Niedawne orzeczenie NSA postawiło jednak precedensową tezę.

RODO – DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH A PRAWO DO PRYWATNOŚCI – WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

rodo, gdpr, auraco, wyrok, nsa, uodo, puodo

RODO ->Niedawno zostało opublikowane uzasadnienie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie o sygnaturze akt III OSK 595/22. Ten precedensowy wyrok potwierdza, że zgodnie z art. 86 RODO przetwarzanie danych osobowych zawartych w informacji publicznej jest legalne, jeśli odbywa się w zgodzie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (UDIP).