BLOG

Dowiedz się co jest naprawdę ważne.

Izba procesowa belgijskiego organu ochrony danych nałożyła grzywnę w wysokości 5 000 EUR na kandydata w wyborach lokalnych za korzystanie z rejestru pracowników gminy w celu wysyłania propagandy wyborczej

“Izba procesowa belgijskiego organu ochrony danych nałożyła grzywnę w wysokości 5 000 EUR na kandydata w wyborach lokalnych za korzystanie z rejestru pracowników gminy w celu wysyłania im kampanii wyborczej (w formie listu). Gmina belgijska złożyła skargę na kandydata.

Izba procesowa ustaliła następujące elementy:

– Osoba prawna (w tym przypadku gmina) ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych.

– W przeciwieństwie do tego, co powiedział pozwany, komunikacja nie była równoznaczna z normalną komunikacją między radnym gminy, którym był wówczas pozwany, a pracownikami gminy. Treść wysłanego listu pokazuje, że rzeczywiście była to kampania wyborcza.

– Nastąpiło naruszenie art. 5, 1, b (ograniczenie celu), biorąc pod uwagę, że rejestr pracowników nie jest przeznaczony do celów innych niż wewnętrzne zarządzanie gminą.

– Izba procesowa nie mogła znaleźć podstawy prawnej dla zgodnego z prawem przetwarzania danych z rejestru pracowników, a zatem doszła także do naruszenia art. 5, 1, a) i 6, 1 (zgodność z prawem przetwarzania).

Nałożenie grzywny w wysokości 5.000 EUR zostało dokonane na podstawie wcześniejszych podobnych decyzji Izby Sporów Sądowych BE DPA, w których stwierdzono, że dalsze przetwarzanie danych gromadzonych do celów samorządowych z zamiarem wykorzystania ich do propagandy politycznej narusza zasady zgodnego z prawem przetwarzania danych i ograniczenia celu.

Izba procesowa uważa również, że inne zajmowane przez pozwanego stanowiska w służbie publicznej powinny były doprowadzić go do większego poszanowania zasad dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej, w tym zasad ochrony danych.”

Żródła:

  1. https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-data-protection-authority-imposed-fine-5000-eur-local-election_pl;
  2. https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Decision_CC_30-2020_FR.pdf