BLOG

Dowiedz się co jest naprawdę ważne.

NEWS-y ze świata ODO – Trwają prace nad opracowaniem nowej wersji ukraińskiej ustawy o ochronie danych osobowych

“Grupa robocza ds. Reformy ustawodawstwa Ukrainy w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, powołana wspólnie przez Radę Najwyższą ds. Transformacji Cyfrowej i Komisję Praw Człowieka, Zaangażowania i Reintegracji Tymczasowo Zajętych Terytoriów w Doniecku, Obwodzie Ługańskim i Autonomiczną Republiką Krymu, Sewastopol, mniejszości narodowe i stosunki międzynarodowe (dalej – grupa robocza lub grupa robocza Rady Najwyższej) nadal aktywnie pracują nad opracowaniem nowej wersji ukraińskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Należy przypomnieć, że grupa robocza składa się z deputowanych i ich asystentów, przedstawicieli Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy, przedstawicieli Sekretariatu Komisarza, ekspertów z organizacji międzynarodowych, prawników i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Ze względu na wprowadzenie kwarantanny regularne spotkania grupy roboczej ds. Opracowywania wniosków legislacyjnych w dziedzinie ochrony danych osobowych odbywają się w formie wideokonferencji.

Obecnie opracowano znaczną część projektu, a mianowicie przepisy dotyczące zakresu prawa, definicji warunków, zasad i podstaw przetwarzania danych osobowych, przetwarzania „wrażliwych” danych osobowych, przetwarzania danych osobowych podczas nadzoru wideo, przetwarzania danych osobowych w Internecie. W projekcie ustawy zwrócono szczególną uwagę na podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w szczególności na taką podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, jak zgoda podmiotu – zapewnia różne formy i sposoby wyrażenia zgody, szczegółowo określa kryteria określania dobrowolności i świadomej zgody.

Na następnym spotkaniu grupy roboczej, które odbędzie się jutro, 12 czerwca 2020 r., Planowane jest wypracowanie postanowień projektu ustawy regulujących prawa osób, których dane dotyczą. Należy zauważyć, że projekt ustawy przewiduje znaczne rozszerzenie praw osoby, której dane dotyczą, ich określenie i ułatwienie możliwości korzystania z takich praw. Między innymi planowane jest rozszerzenie i uszczegółowienie wymagań dotyczących przekazywania informacji osobie, której dane dotyczą (prawo do informacji), ponieważ jest to gwarancja realizacji przez osobę, której dane dotyczą, i inne przyznane jej prawa.”

Tłumaczenie ze strony:

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/prodovzhu%D1%94tsya-robota-nad-rozrobkoyu-novo%D1%97-redakcz%D1%96%D1%97-zakonu-ukra%D1%97ni-pro-zaxist-personalnix-danix/