BLOG

Dowiedz się co jest naprawdę ważne.

RODO -> 32 MLN EURO KARY ZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MONITORINGU PRACOWNIKÓW

rodo, kara, monitoring, auraco, odo, gdpr, rodo
(RODO) 32 MLN € KARY DLA AMAZONA WE FRANCJI.

RODO -> 32 MLN EURO KARY ZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MONITORINGU PRACOWNIKÓW

Francuski organ nadzorczy nałożył karę w wysokości 32 mln euro na AMAZON FRANCE LOGISTIQUE zarzucając ukaranej firmie, że proces monitoringu pracy pracowników narusza zasadę minimalizacji danych, zgodności z prawem oraz przejrzystości (RODO).

Ukarana Spółka zarządza magazynami Amazona we Francji, gdzie towar jest przyjmowany, magazynowany, a następnie pakowany do wysyłki. Wyposaża pracowników w ręczne skanery produktów, które pozwalają pracownikom na kompletowanie zamówień, ale także monitorować jakość i wydajność ich pracy.

Urząd zakwestionował dwie główne funkcjonalności skanera, które zdaniem organu nadzorczego są niezgodne z przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO):

– śledzenie bezczynności pracowników – skaner śledził aktywność pracowników oraz raportował, gdy nie wykonywali pracy. Parametr ten był analizowany w dwóch przedziałach – od 1 do 10 minut (opóźnienie w pracy) oraz powyżej 10 minut (przerwa w pracy). Stwarzało to ryzyko konieczności tłumaczenia się pracownika przed przełożonym z każdej przerwy np. kilkudziesięciu sekundowej przerwy by napić się wody lub kilkuminutowej przerwy toaletowej;

– monitorowanie jak szybko pracownik skanuje produkty oraz zgłaszanie błędu, gdy przerwa pomiędzy skanowaniem jest mniejsza niż 1,25 sekundy. Zdaniem Urzędu nieprawidłowym jest założenie, że każde skanowanie szybsze niż określone parametry jest błędne. Dodatkowo śledzenie wydajności pracowników w dokładności do setnej części sekundy jest nadmiarowe.

Dodatkowo pozyskane parametry były wykorzystane w sporządzanej cotygodniowo ocenie pracy pracowników, co zdaniem urzędu również nie znajdowało swojego uzasadnienia, ponieważ tak szczegółowe dane nie są do tego celu niezbędne. Uzasadniając swoje stanowisko Urząd wskazał, że Amazon posiada dostęp do wskaźników pochodzących z innych źródeł, których pozyskanie jest mniej inwazyjne dla pracowników.

Podkreślić należy, że francuski organ nadzorczy nie zakwestionował potrzeby monitorowania pracy pracowników w celu zapewnienia odpowiedniej jakości, wysokiej wydajności i bezpieczeństwa w swoich magazynach. Wykonując takie operacje należy jednak pamiętać, by wybierać jak najmniej ingerujące metody. Pracownicy w czasie wykonywania pracy także mają prawo do prywatności, co należy uszanować.

Komentarz Auraco:

Decydując się na zastosowanie monitoringu pracy pracowników należy pamiętać o konieczności uwzględnienia w jego działaniu wpływu na prywatność pracowników. Nałożona kara wskazuje nam, iż europejskie przepisy o ochronie danych osobowych nie dają nam podstaw do śledzenia każdej sekundy aktywności pracownika, ponieważ ten ma prawo np. do przerw toaletowych z które nie powinny być ewidencjonowane, a następnie skrupulatnie rozliczane.

 

Źródło: Employee monitoring: CNIL fined AMAZON FRANCE LOGISTIQUE €32 million | CNIL