BLOG

Dowiedz się co jest naprawdę ważne.

6# Zgłaszanie naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak zgłosić naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Kuba Gałczyński z AURACO opowiada i pokazuje jak to zrobić krok po kroku.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinieneś:

 1. wejść na stronę UODO;
 2. przejść do sekcji pozostałe formularze;
 3. kliknąć odnośnik do Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych;
 4. wybrać trzecią formę zgłoszenia: 3.Elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza (dostępnego poniżej w załączniku) za pomocą pisma ogólnego dostępnego na platformie biznes.gov.pl (…);
 5. przejść na stronę Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy “Biznes.gov.pl”;
 6. uwierzytelnić się w serwisie biznes.gov.pl i w tym celu wybrać Profil Zaufany i postępować zgodnie z poleceniami widocznymi na formularzu;
 7. po zalogowaniu do serwisu biznes.gov.pl należy przejść do składania pisma ogólnego do urzędu;
 8. wybrać urząd odbierający wniosek (typ urzędu: instytucje centralne, miejscowość urzędu: Warszawa -> wyszukanie i wybór Urzędu Ochrony Danych, Stawki 2);
 9. wybrać sposób odpowiedzi urzędu (polecamy tradycyjną drogę);
 10. wybrać nadawcę pisma – firma lub instytucja;
 11. wprowadzić dane firmy zgłaszającej naruszenie;
 12. wskazać adres firmy;
 13. wskazać treść pisma i załączników;
 14. podpisać dokumenty swoim podpisem;
 15. wysłać podpisane dokumenty do urzędu.